Kunst en Techniek

webkwestie - webquest

Leerkracht

 • Titel: Kunst en techniek

 • Onderwerp: Een constructivistisch kunstwerk maken

 • Schooltype: Basisonderwijs

 • Groep: 6, 7, 8

 • Vakgebieden: Techniek en kunstbeschouwing

 • Uitvoering door: Individueel of in tweetallen

 • Tijdsinvestering: 3 uur

 • Opbrengst:

   • Profielen van papier

   • Constructivistisch kunstwerk

 • WebQuestmaker: P.A.A. Bosch, H. van Dokkum, P. Jonker, K.C.G.G. Verschuren

Leerdoelen:

  • Technisch:

   • Leerlingen kunnen minimaal 3 profielen van papier maken om papier stevig te krijgen.

   • Leerlingen kunnen de profielen aan elkaar verbinden met lijm of plakband, zodat het een ruimtelijk kunstwerk wordt.

  • Beeldend:

   • Leerlingen weten hun eigen creativiteit en originaliteit te gebruiken om een kunstwerk te ontwerpen.

   • Leerlingen weten dat een constructivistisch kunstwerk uit meerdere vormen bestaat en dat het een open, ruimtelijk bouwwerk is. Deze kennis kunnen ze toepassen in hun eigen constructivistisch kunstwerk.

Aandachtspunten beoordeling WebQuest

De beoordeling van het kunstwerk kan zowel door u als door uw leerlingen zelf worden uitgevoerd. Daarvoor kan gebruikt worden gemaakt van het worddocument: beoordelingsschema.doc. Op de 'beoordeling'pagina wordt naar dit document verwezen. De leerlingen kunnen in totaal minimaal een score halen van 20 punten (onvoldoende) en maximaal een score van 100 punten (goed).

Het constructivistisch kunstwerk wordt op basis van de volgende criteria geëvalueerd:

  • technische constructie

  • relatie met het constructivisme

  • originaliteit en creativiteit

Benodigde materialen

  • per leerling of per tweetal een computer met Internetaansluiting

  • wit A4 papier

  • lijm

  • plakband

  • schaar

TOELICHTING BIJ DE WEBQUEST-ONDERDELEN

Inleiding

In de inleiding maken de leerlingen kennis met het constructivisme. Tevens krijgen ze een vooruitblik op wat er komen gaat in de WebQuest. De leerlingen kunnen zelfstandig de inleiding lezen.

Tip: Als uw leerlingen weinig ervaring hebben met het maken van een WebQuest of webkwestie, is het verstandig dat u de WebQuest goed introduceert. Het is belangrijk dat u de leerlingen uitlegt wat een WebQuest is en hoe ermee gewerkt kan worden. Zo raken de leerlingen vertrouwd met de omgeving en de WebQuest-structuur. Op die manier voorkomt u dat leerlingen tijdens het maken van de WebQuest vastlopen.

Opdracht

Bij de opdracht staat kort en krachtig beschreven wat de leerlingen leren in deze WebQuest.

Werkwijze

Bij de werkwijze staat een stappenplan om de opdracht tot een goed einde te brengen. Het is belangrijk dat de leerlingen de volgorde van het stappenplan aanhouden.

De meeste stappen kunnen achter de computer uitgevoerd worden.

Stap 12 (het maken van het kunstwerk) kunnen ze beter in een ander lokaal uitvoeren, omdat hier meer ruimte voor nodig is en omdat er lijm gebruikt mag worden.

Tip: Vertel de leerlingen dat ze geen lijm achter de computer mogen gebruiken, anders kan er apparatuur beschadigen.

Infobronnen

De informatiebronnen zijn verdeeld in:

  • websites voor stap 2 en 3 (bekijk de gegeven websites over stevige papieren profielen, maak aantekeningen van stevige profielen).

  • websites voor stap 6 en 7 (bekijk de gegeven websites over bestaande constructivistische kunstwerken, schrijf op uit welke vormen constructivistische kunstwerken kunnen bestaan).

Tip: Als uw leerlingen niet veel ervaring hebben met het zoeken van de belangrijkste informatie op de gegeven websites, is het raadzaam dat u de leerlingen daarin begeleidt.

Beoordeling

U kunt ervoor kiezen om de leerlingen zelf hun kunstwerk te laten beoordelen. De score (zie beoordeling) die de leerlingen halen geeft hen namelijk inzicht in hun eigen sterke en zwakke punten. Daarnaast kunt u ook zelf de kunstwerken beoordelen aan de hand van het beoordelingsschema.

Afsluiting

In de afsluiting wordt van de leerlingen eigen reflectie gevraagd. Door middel van een vraag worden ze aangespoord om na te denken over de opdracht die ze gemaakt hebben.

Tip: Wanneer een grotere groep leerlingen met de WebQuest heeft gewerkt is het leuk om de afsluiting samen met deze groep te doen. Leerlingen horen zo van elkaar hoe het is gegaan en wat ze hebben geleerd.

Algemene tips:

  • Zet van tevoren zoveel mogelijk klaar. Dus zorg ervoor dat de computers aanstaan, dat de internetverbinding is gecontroleerd en dat de benodigde materialen klaar liggen. Dit scheelt erg veel tijd.

  • Maak duidelijk afspraken met de kinderen over de hoeveelheid tijd die beschikbaar is voor het maken van de WebQuest. Als u de kinderen geheel vrij wilt laten, is het wellicht verstandig om aanvullende materialen of een extra werkvorm te bedenken voor leerlingen die eerder klaar zijn met hun werk.

  • Vooral voor leerlingen die weinig ervaring hebben met het maken van een WebQuest neemt de uitvoering van de opdracht veelal meer tijd in beslag dan de tijd die in het onderdeel ‘leerkracht’pagina wordt vermeld.

  • Een webquest kan als opdracht op een dag of weektaak worden gezet. Kinderen werken er dan een paar keer per week aan.

SUGGESTIES VOOR VERVOLGACTIVITEITEN

De WebQuest aan andere activiteiten koppelen:

  • Een leuke manier om de motivatie van leerlingen rond deze WebQuest te verhogen is het koppelen van de WebQuest aan een museum bezoek. Het is aan te raden om naar een tentoonstelling te gaan over het constructivisme.

  • Om te voorkomen dat een WebQuestactiviteit een op zichzelfstaande activiteit is, kunt u de WebQuest koppelen aan een andere activiteit, bijvoorbeeld een project over kunst.

  • Laat leerlingen in hun omgeving zoeken naar constructivistische elementen in bouwwerken. Praat hierover in de klas.

Mogelijkheden voor differentiatie:

  • Leerlingen die de WebQuest moeilijk vinden kunt u meer begeleiding en meer tijd geven. U kunt deze leerlingen ook samen laten werken met een sterkere leerling.

  • Sterke leerlingen zou u meer materialen kunnen aanbieden bij het maken van het kunstwerk, bijvoorbeeld verschillende soorten papier, verschillende kleuren enz.

  • Sterke leerlingen zou u kunnen stimuleren om meerdere profielen te bedenken en te gebruiken.